فست فودهای مشهد

نام واحدمحدودهملاحظات
آخ جون سیب زمینیبلوار صارمیبیشتر بدانید
فست فود آخ جونبلوار صارمیبیشتر بدانید
فست فود سفیربلوار پیروزیبیشتر بدانید
فست فود بمب صجادبلوار کوثربیشتر بدانید
فست فود آقای گردبلوار سید رضیبیشتر بدانید
مجموعه غذایی جوجه بودیبلوار هاشمیهبیشتر بدانید
پیتزا نیم متریبلوار پیروزیبیشتر بدانید
آی سیب زمینیبلوار هاشمیهبیشتر بدانید
ساندویچ پالیزقاسم آباد بلوار امامیهبیشتر بدانید
فست فود شوکبلوار دانشجوبیشتر بدانید
پیتزا تپل مپلبلوار حرعاملیبیشتر بدانید
ساندویچ پاشابلوار معلمبیشتر بدانید
پیتزا کسریبلوار پیروزیبیشتر بدانید
تپل برگربلوار حرعاملیبیشتر بدانید
مرغ خاتونبلوار قاضی طباطبائیبیشتر بدانید
ساندویچ حمیدخیابان سنابادبیشتر بدانید
پیتزا تنوراحمدآباد - ابوذرغفاریبیشتر بدانید
فست فود آفتابگردانبلوار پیروزیبیشتر بدانید
کافه رستوران کاخ زینواحمدآبادبیشتر بدانید
کباب ترکی نشاطبلوار هفت تیربیشتر بدانید
رستوران چهارخونهبلوار وکیل آبادبیشتر بدانید
پیتزا پاتکطرقبهبیشتر بدانید
پیتزا برگبلوار فردوسیبیشتر بدانید
رستوران فرنگی چیلی چیزبلوار هفت تیربیشتر بدانید
فست فود رسگت نوبلوار معلمبیشتر بدانید
وسپا فودبلوار فلسطینبیشتر بدانید
پیتزا ساندویچ بزرگیسی متری طلاببیشتر بدانید
مرغ بریان روژانبلوار استقلالبیشتر بدانید
پیتزا هرم طلاییبلوار سیدرضیبیشتر بدانید
مجموعه غذایی خبازیانبلوار ابوطالببیشتر بدانید
کره کباب مهرداد انفجاربلوار هاشمیهبیشتر بدانبد
ایستگاه سیب زمینیبلوار هفت تیربیشتر بدانید
دکمه بازگشت به بالا