جگر و طباخی های مشهد

نام واحدمحدودهملاحظات
مجموعه غذاهای سنتی عسگری و پسرانخیابان پاسدارانبیشتر بدانید
مجموعه غذاهای سنتی عسگری و پسران شعبه شماره ۲بلوار عبدالمطلببیشتر بدانید
طباخی بره فراریبلوار امامتبیشتر بدانید
غذای سنتی شام آخربلوار صیادشیرازیبیشتر بدانید
غذاهای سنتی درستکارخیابان امام خمینیبیشتر بدانید
طباخی دانشبلوار دانشجوبیشتر بدانید
طباخی بره طلاییبلوار قرنیبیشتر بدانید
جگرکی و طباخی عموحسینقاسم آباد بلوار امامیهبیشتر بدانید
طباخی خداپرستبلوار پیروزیبیشتر بدانید
طباخی قصرقاسم آباد بلوار شریعتیبیشتر بدانید
طباخی کوثرسه شعبهبیشتر بدانید
طباخی درگزبلوار معلمبیشتر بدانید
طباخی سفید برهحر عاملیبیشتر بدانید
طباخی نمونهبلوار دانش آموزبیشتر بدانید
طباخی فرهنگبلوار پیروزیبیشتر بدانید
طباخی بره طلائی علی و برادرانبلوار هفت تیربیشتر بدانید
جگر و سیرابی باباجونبلوار امامتبیشتر بدانید
دکمه بازگشت به بالا