جگر و طباخی های مشهد

نام واحدمحدودهملاحظات
کباب و جگرسرای سهیلخیابان آبکوهبیشتر بدانید
مجموعه غذاهای سنتی عسگری و پسرانخیابان پاسدارانبیشتر بدانید
مجموعه غذاهای سنتی عسگری و پسران شعبه شماره ۲بلوار عبدالمطلببیشتر بدانید
دکمه بازگشت به بالا