آبمیوه و بستنی فروشی های مشهد

نام واحدمحدودهملاحظات
ویتامین سرای دانیالبلوار امامتبیشتر بدانید
آبمیوه منبلوار صارمیبیشتر بدانید
مـزه یخیبلوار کوثربیشتر بدانید
بستنی سیاهبلوار کوثربیشتر بدانید
کافه بستنی کالهبلوار هاشمیهبیشتر بدانید
بستنی تایلندی(بستنی به یاد ماندنی)بلوار هاشمیهبیشتر بدانید
دکمه بازگشت به بالا